Rango de precios: Desde a

Exposición esquemática de las novedades del Real Decreto-Ley 11/2020 que afectan a los alquileres

Exposición esquemática de las novedades del Real Decreto-Ley 11/2020 que afectan a los alquileres

1. Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments  Es suspenen els desnonaments i llançaments per llars vulnerables sense alternativa habitacional , en que la persona arrendatària acrediti davant el Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del Covid-19. Requisit: Contractes d’arrendament d’habitatge habitual […]

Medidas que afectan al alquiler para hacer frente a la situación económica causada por el Covid-19

Medidas que afectan al alquiler para hacer frente a la situación económica causada por el Covid-19

Publicado el BOE con el Real Decreto/Ley 11/2020 donde, entre otras, se aprueban medidas que afectan al alquiler para hacer frente a la situación económica causada por el Covid-19. Destacamos la suspensión de deshaucios, la prorroga extraordinaria a los contractos de vivienda que vencen durante este periodo así com las moratorias y ayudas al importe […]

Pago de la rentas de inmuebles i la fuerza mayor

Pago de la rentas de inmuebles i la fuerza mayor

La concurrencia de la fuerza mayor del Artículo 1.105 del Código Civil en el cumplimiento de la obligación pecuniaria o dineraria, que son aquellas que tienen por objeto el pago de una suma de dinero (el precio de la compraventa o del arriendo).   Por medio de este escrito venimos a arrojar un poco de […]

Que és un contracte de temporada?

Que és un contracte de temporada?

Es aquell contracte en es lloga un habitatge però no com a residència permanent ni domicili habitual de l’arrendatari sinó per un període determinat. El període de l’arrendament és limitat ja que la necessitat de residència ha de ser temporal, hi ha de cobrir una necessitat conjuntural, per exemple vacances, estudis o un desplaçament temporal […]

Es pot recuperar un habitatge per us propi?

Es pot recuperar un habitatge per us propi?

Dependrà de la data en que es va signar el contracte per veure’n la normativa que l’hi és d’aplicació. En els contractes signats estant en vigor la LAU de 1964 ja existia la possibilitat de recuperar un habitatge per us propi, d’acord amb l’article 62 fixant-se les causes i forma d’exercir en els següents. En […]