Rang de preus: Des de a

Compare Listings

Avís legal

MAS I FILL, S.L.P., Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 8352, Foli 191, full B-76854, Inscripció 3ª, CIF-B-58.288.655, Aureli Mas i Raldiris, Administrador de Finques Nº 3948, API Nº 2677, Registre AICAT Nº 1214. MASIFILL PATRIMONIA, Fontanella 17 Principal, 08010 Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En diversos formularis d’aquest lloc web, MASIFILL Patrimonia recapta dades personals i informació dels Usuaris per al seu emmagatzematge o utilització en relació amb aquests. Aquestes dades s’incorporen a fitxers automatitzats titularitat de MAS I FILL, SLP (en endavant, el “Responsable del Fitxer”), amb domicili al carrer Fontanella nº17 de Barcelona. El tractament d’aquests fitxers estarà subjecte a al Reglament (UE) 2017/679 de protecció de dades Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament..

Les dades seran usats amb la finalitat que s’exposi al formulari de recollida de dades.

Es podrà exercitar el dret d’accés rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos a la LOPD, contactar-nos a Fontanella, 17 Principal (08010) Barcelona, indicant-nos nom complert i DNI.