Rang de preus: Des de a

Compare Listings

Àrees de negoci

GESTIÓ DE PATRIMONIS

El nostre coneixement, unit a l’equip multidisciplinar que conflueix a MASIFILL PATRIMONIA ens permet oferir un model de gestió personalitzat i ajustat a necessitats concretes de cada client, cobrint sempre les seves expectatives.

Especialment enfocat a propietaris amb volum de patrimoni a gestionar, com grans tenidors, familly offices o societats patrimonials. Tant si requereixen cobrir la totalitat de la gestió o només àmbits concrets, com pot ser la vessant tècnica, jurídica, comptable, financera o comercial, entre d’altres.

Poseu-vos en contacte per ampliar l’abast dels nostres serveis i definir conjuntament com cobrir els seus requeriments.