Rang de preus: Des de a

Compare Listings

Àrees de negoci

CONSULTORIA I OPERACIONS

Des de l’àrea de Consultoria i Operacions abordem qualsevol estudi o projecte immobiliari que el nostre client sol·liciti, integrant a professionals en diferents àmbits d’actuació: tècnic, urbanístic, jurídic i també comercial. Els nostres serveis d’assessoria immobiliària cobreixen tant al nostre client propietari com a l’inversor, aquests són alguns dels nostres serveis:

• Anàlisi d’actius (tècnic, urbanístic , legal i econòmic – financer).

• Diagnòstic (producte de la revisió i situació de l’anàlisi de partida). Generació d’informe.

• Proposta de valor. S’emet un pla d’execució i la seva actuació:

> Gestió del patrimoni. Compres o desinversió d’actius. Informe patrimonial.

> Administració de finques i gestió d’actuació amb noves propostes de valor.

> Realització d’actuacions en l’actiu, millores, actualitzacions, reformes i rehabilitacions i fins i tot transformacions.

> Gestió de quadres arrendaticis i plans d’increment de les rendes de lloguer.

> Detecció de noves oportunitats, propostes d’inversió en la cartera d’oportunitats de MASIFILL.

• Gestió d’obres i project management (reformes, rehabilitacions i transformacions).

• Gestió de clau en mà (projectes realitzats a mida del nostre client).

• Crv. compra, reforma i venda. Cartera inversors in-out.

• Gestió, desenvolupament de sòl i edificació.