Rang de preus: Des de a

Compare Listings

Àrees de negoci

GESTIÓ DE COMUNITATS

Creiem que la relació amb les comunitat es basa en una relació de confiança, fonamentada en coneixement, la capacitat de resoldre incidències i l’agilitat en la resposta a les demandes dels clients.

És per això que el personal de l’àrea té una sòlida formació i una actualització de coneixements constant. Basem la nostra actuació en ser proactius en la relació amb les comunitats, prestem especial atenció en la resolució d’incidències i duem a terme un control econòmic rigorós.

Cada comunitat té assignat un executiu i un assistent de forma que es garanteixi una atenció àgil.