Rang de preus: Des de a

Compare Listings

  Les dades que demanem en aquest fitxer són les necessàries per a poder atendre la seva consulta o respondre’l.

  Les dades s’incorporaran a fitxers automatitzats titularitat de MAS I FILL SLU (en endavant, el “Responsable del Fitxer”), amb domicili al carrer Fontanella nº17 de Barcelona. El tractament d’aquests fitxers estarà subjecte a al Reglament (UE) 2017/679 de protecció de dades Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament.

  Es podrà exercitar el dret d’accés rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos a la LOPD, contactar-nos a Fontanella, 17 Principal (08010) Barcelona, indicant-nos nom complert i DNI.

  BARCELONA
  Fontanella, 17 Pral · 08010 Barcelona · Telèfon: 933 170 812

  BELLATERRA
  Plaça del Pi 3, local 4 · 08193 Bellaterra
  Telèfon: 934 124 848

  Telèfon comercial
  934 124 848