Compare Listings

Mesures que afecten al lloguer per a fer front a la situació econòmica fruït del Covid-19.

Mesures que afecten al lloguer per a fer front a la situació econòmica fruït del Covid-19.

Es publica el BOE amb Real Decreto-Ley 11/2020 on, entre d’altres, es publiquen les mesures que afecten al lloguer per a fer front a la situació econòmica fruït del Covid-19. En destaquem la suspensió de desnonaments,  la prorroga extraordinària als contractes d’habitatges amb venciments en el període actual i les moratòries i ajuts per a fer front als pagament de la renda de lloguer.

BOE-A-2020-4208

Compartir