Compare Listings

Ajudes per als llogaters CoVid-19 – Moratòria lloguers

Ajudes per als llogaters CoVid-19 – Moratòria lloguers

El passat 31 de març el govern va aprovar el Real Decreto-Ley 11/2020 que es va publicar al BOE de 1 d’abril. En aquest RDL s’aproven una sèrie de mesures per minimitzar l’impacte econòmic i social del CoVid-19 entre d’altres en l’àmbit dels lloguers. Entre d’altres mesures s’aprova la moratòria en el pagament dels lloguers.

 

Que vol dir la moratòria al pagament de la renda?

L’esmentat RDL estableix el dret que aquelles persones que tinguin l’habitatge arrendat puguin sol·licitar de l’arrendador una moratòria en el pagament del lloguer o una condonació de l’import.

Els grans tenidors, cas que no s’hagi produït un acord anterior entre les parts, hauran d’oferir una alternativa als llogaters qui hagin acreditat o hagin realitzat una declaració responsable entre les dues alternatives següents: reduir l’import de la renda al 50% o l’aplaçament de l’import del lloguer.

Qui tria entre la opció de reducció de l’import o l’aplaçament?

Aquesta opció, s’aplicarà sempre i quant amb anterioritat a l’entrada en vigor del decret no s’hagi produït un acord previ.

Qui te l’elecció entre aquestes dues opcions és el propietari. En els casos en que el propietari sigui un gran tenidor està obligat a oferir una d’aquestes dues alternatives. En el casos on el propietari no sigui un gran tenidor no està obligat a fer-ho.

El propietari te set dies laborables per indicar quina resposta dona a la petició d’aplaçament del llogater.

 

Que és la reducció del 50% de lloguer?

Aquesta modalitat implicarà la reducció de la renda en un 50% de l’import de la renda mentre duri l’estat d’alarma i si aquest termini fos insuficient en relació a la situació de vulnerabilitat amb un màxim de quatre mesos.

Que implica l’aplaçament del pagament del lloguer?

En aquesta opció, s’aplaçarà el pagament de la renda de forma automàtica mentre duri l’estat d’alarma, s’aplicarà en les mensualitats següents prorrogant-se una a una si en aquests període la situació de vulnerabilitat es manté durant un període màxim de quatre mesos.

Aquesta renda s’aplaçarà mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys tres anys, que es contaran a partir del moment en que es superi l’esta d’alarma o a partir de la finalització del termini dels quatres mesos. Sempre dins el termini durant el qual continuï la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

El llogater no tindrà penalització i a les quantitats aplaçades no se’ls hi aplicarà cap tipus interès.

Compartir